"PrexPartners – The Procurement Engineers 

Sustainable – Measurable – Reliable"

PrexPartners - Bedrijfstakken

PrexPartners’ klantenportfolio bestaat uit ondernemers binnen het MKB, de publieke sector en familie- en concernondernemingen in allerlei verschillende bedrijfstakken.

Industrie (machine- en installatiebouw, automotive, kapitaalgoederen, infrastructuur, levensmiddelen, consumentenproducten):

Focus: directe en indirecte inkoopcategorieën (productgroepen)

Zowel materialen als diensten

Global Sourcing

Inkoop kapitaalgoederen

Herindeling en stabilisatie van leveranciers

Inkooporganisatie en processen


Handel (retail en wholesale klanten):

Focus: indirecte inkoop- en productgroepen

Optimalisatie van het leveranciersbestand

Inkooporganisatie en processen


Publieke sector:

Analyse van directe en indirecte kosten

De uitvoering van openbare aanbestedingen

De aanpassing en inzet van tools


Private equity (machinebouw, automotive, kapitaalgoederen, infrastructuur, levensmiddelen, detailhandel):

Focus: snelle en significante groeipotentie

Snelle en meetbare doeltreffendheid

Contact

Mönchengladbach

T +49 2161 904 9690

Mol

T +32 472 02 57 75

Rotterdam

T +49 2161 904 9690

Shanghai

T +49 2161 904 9690